„DRAMA ZOOM ZONE” to nowatorskie, kompleksowe warsztaty dramatopisarskie dla osób powyżej 18 roku życia z całej Polski prowadzone przez uznanych specjalistów w dziedzinie dramatu, muzyki, grafiki, nowych mediów.

─ CEL ─

Stworzenie multimedialnych form zapisu oraz prezentacji tekstów dla teatru w postaci rozbudowanych hipertekstów zasobnych w opcjonalne elementy graficzne, dźwiękowe, filmowe. Prace aktywowane każdorazowo decyzją czytelnika/widza uczynią z tradycyjnie pojmowanego aktu lektury wydarzenie o charakterze interaktywnym, fizyczno-zmysłowym bliższe doświadczeniu sztuki teatru “na żywo”.

─ FINAŁ ─

Premiera strony internetowej, na której zostaną udostępnione efekty pracy warsztatowej – hiperteksty przygotowane przez uczestników i uczestniczki warsztatów w konsultacji z prowadzącymi zajęcia gotowe do interaktywnej lektury użytkowników i użytkowniczek nowych mediów z całej Polski.

─ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ─